Termeni și condiții
Termeni și condiții
Cadrul și condițiile de utilizare

Acest site a fost dezvoltat de către SC EDUCATIVA SRL pentru a pune la dispoziția publicului o platformă de înscriere online la universitățile din România. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, dvs. confirmați că ați citit, înteles, acceptat și agreat termenii și condițiile descrise pe acest site.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este deținut și întreținut de către EDUCATIVA. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin EDUCATIVA sau universităților evidențiate prin mărcile distincte. EDUCATIVA își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo, sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea EDUCATIVA. Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialelor de pe site nu transferă către persoana în cauză licența programelor de software sau drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea EDUCATIVA, pot fi utilizate de către EDUCATIVA în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către EDUCATIVA la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dumneavoastră.

Responsabilități

În nicio împrejurare, EDUCATIVA nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusa dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde - de către dvs. sau altă persoană - sau orice alte pagube sau vătămari cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari. EDUCATIVA și angajații săi nu acceptă niciun fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului dumneavoastră ca urmare a accesării sau utilizării serverului care gazduiește acest site. Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, EDUCATIVA nu poate fi răspunzătoare pentru eventualele inexactități ce pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.
Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor. EDUCATIVA nu a revizuit site-urile către care există link-uri din acest site, nu este responsabilă pentru conținutul paginilor care nu se află pe site sau pentru alte site-uri care au legături către / dinspre acest site. EDUCATIVA nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri sau privind sistemul de protecție a confidențialității utilizat de aceste site-uri.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului sau a materialelor prezentate vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Termenii și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări. EDUCATIVA se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

Notă de informare privind protecția datelor personale

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și prevederilor Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, EDUCATIVA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în continuare, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor cu caracter personal este înregistrarea și transferul datelor personale pentru:

  • a ne asigura că pagina web este relevantă pentru nevoile dumneavoastră
  • a vă înscrie în procesul de admitere online și a vă oferi serviciile solicitate și serviciile de asistență necesare
  • a vă confirma serviciile pe care le-ați achiziționat în sistemul on-line și de a vă furniza servicii suplimentare conexe
  • a vă confirma prin e-mail sau sms statusul aplicației dumneavoastră

De asemenea, menționăm că EDUCATIVA nu poate utiliza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în alte scopuri decât cele specificate mai sus, exceptând cazul în care se precizează expres și în scris acel scop, și pentru care s-a primit acordul dvs. în prealabil. Datele cu caracter personal înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul EDUCATIVA și sunt comunicate numai autorităților statului și/sau utilizatorilor stabiliți de EDUCATIVA. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.

Pentru a adresa o solicitare către Protecția Consumatorului, puteți accesa direct linkul următor: ANPC.

Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.