Universitatea Aurel Vlaicu din Arad
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ. Universitatea „Aurel Vlaicu” respectă şi promovează convenţiile europene privind învăţământul superior. Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV
Înscrierea prin www.admitereonline.ro
Prin AdmitereOnline.ro te poți înscrie la toate programele de licență și masterat oferite de către UAV. Pentru specializarile Design și Sport care presupun probe de admitere te rugăm să citești condițiile în care se va desfășura concursul: Design Licenta, Design master, Sport licență.

Proces înscriere
Poți aplica la una sau mai multe facultăți în cadrul Universității. Prima specializare aleasă este cea principală, iar celelalte specializări sunt utilizate dacă nu ești declarat admis la specializarea principală, caz în care se vor evalua următoarele în ordinea specificată.

Cerința Universității este să selectezi TOATE specializările (în ordinea preferințelor) în cadrul unei Facultăți pentru a-ți maximiza șansele de admitere. Alegerea mai multor specializări în cadrul aceleiași Facultăți nu costă suplimentar.

Taxa de înscriere la UAV
Taxa de înscriere la concurs este de 50 RON/facultate (indiferent de ciclul de studii: licență sau master).

La momentul înmatriculării și a depunerii actelor doveditoare, candidaților cu o situație materială deosebit de precară, celor proveniți de la casele de copii sau din plasament familial, orfanilor (de ambii părinți sau de unul din părinți ca urmare a decesului acestuia ca erou-martir la Revoluția din 1989) și copiiilor personalului didactic (aflat în activitate) le va fi returnată taxa de înscriere a universității (la prima facultate pentru care s-a optat) în baza unei cereri adresate Rectoratului.